Zing NewsTạp chí tri thức trực tuyến

Books

Khi có một bà mẹ lầy lội như thế này thì các nhóc tì suốt ngày phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười.

Đỡkhôngnổinhữnghànhđộngkhóđỡcủacácbàmẹsiêulầylộ

Đỡ không nổi những hành động khó đỡ của các bà mẹ siêu lầy lội - 1

Đỡkhôngnổinhữnghànhđộngkhóđỡcủacácbàmẹsiêulầylộ

Tin người quá rồi đấy con gái.

Đỡkhôngnổinhữnghànhđộngkhóđỡcủacácbàmẹsiêulầylộ

Đỡ không nổi những hành động khó đỡ của các bà mẹ siêu lầy lội - 3

Đỡkhôngnổinhữnghànhđộngkhóđỡcủacácbàmẹsiêulầylộ

Cô là ai, tôi không quen đâu nha.

Đỡkhôngnổinhữnghànhđộngkhóđỡcủacácbàmẹsiêulầylộ

Đỡ không nổi những hành động khó đỡ của các bà mẹ siêu lầy lội - 5

Đỡkhôngnổinhữnghànhđộngkhóđỡcủacácbàmẹsiêulầylộ

Siêu nhân phải bay lên nào con trai.

Đỡkhôngnổinhữnghànhđộngkhóđỡcủacácbàmẹsiêulầylộ

Đỡ không nổi những hành động khó đỡ của các bà mẹ siêu lầy lội - 7

Đỡkhôngnổinhữnghànhđộngkhóđỡcủacácbàmẹsiêulầylộ

Mẹ con cùng nhịp điệu và cái kết.

Đỡkhôngnổinhữnghànhđộngkhóđỡcủacácbàmẹsiêulầylộ

Đỡ không nổi những hành động khó đỡ của các bà mẹ siêu lầy lội - 9

Đỡkhôngnổinhữnghànhđộngkhóđỡcủacácbàmẹsiêulầylộ

Để mẹ múa phụ họa cho nhé.

Đỡkhôngnổinhữnghànhđộngkhóđỡcủacácbàmẹsiêulầylộ

DÀNH CHO BẠN